خانه اخبار ویژه سایت نزدیک به دولت: جمعی از وزرا و معاونین رییس‌جمهور بر روی وزیر ارشاد به اجماع رسیدند