خانه دسته‌بندی نشده منصور ارضی پشت جلیلی، محمود کریمی حامی قالیباف