خانه اخبار ویژه سخنگوی وزارت دفاع آمریکا: به دنبال درگیری با ایران نیستیم