خانه اخبار ویژه سربازی که تیر به سرش خورد اما زنده ماند!+عکس