خانه اخبار ویژه سردار آزمون، ۶۰ تا مانده تا علی دایی