خانه اخبار ویژه سردار فدوی : اگر تکلیف شود موشک مستقیم به سوی حیفا شلیک می‌کنیم