خانه اخبار استانی سرمایه‌گذاری ۲۴ هزار میلیارد ریالی در بندر بوشهر