خانه اخبار استانی سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیاردی در آزمایشگاه‌های بوشهر