خانه اخبار ویژه سرگیجه در پرسپولیس؛ ستاره تیم بازی با سپاهان را از دست داد؟