خانه اخبار ویژه سفر سه روزه‌ی این دختر به شمال، تکان‌دهنده شد!