خانه اخبار ویژه سفیر عربستان: هواداران ایرانی طرفدار تیم‌های سعودی هستند!