خانه اخبار استانی سقوط یک محیط‌بان در منطقه کوهستانی بیرمی تنگستان