خانه اخبار ویژه سهم ۴۰ درصدی بیماری‌های قلبی در مرگ‌های سالانه