خانه اخبار ویژه سه مرد با سن جمعی ۲۲۲ سال جهان را اداره می‌کنند!