خانه اخبار استانی سوال روز بیست‌وهشتم پویش «زندگی با آیه‌ها» در استان بوشهر