خانه اخبار استانی سوال روز بیست و ششم طرح «زندگی با آیه‌ها» در استان بوشهر