خانه اخبار ویژه سپاهان تراکتور را تهدید کرد: تکرار شود تیم را بیرون می‌کشیم!