خانه اخبار ویژه سید محمد خاتمی: جامعه بزرگ ما حال و روز خوشی ندارد