خانه اخبار ویژه سیزدهمین سالگرد ناصر حجازی پنجشنبه برگزار می‌شود