خانه اخبار ویژه شاه، ۱۴ بهمن ۵۷: پدرم می‌خواست جمهوری اعلام کند