خانه اخبار ویژه شاه عربستان درگذشت ابراهیم رئیسی را تسلیت گفت