خانه اخبار استانی «شب‌های بوشهر» با حضور مورخان جنوبی برگزار می شود + پوستر