خانه اخبار ویژه «شب در خیابان می‌خوابند تا در صف نان جا رزرو کنند»