خانه اخبار ویژه شرط برقراری آتش‌بس در غزه از نظر بایدن