خانه اخبار ویژه شروع خوب کشتی ایران/ ۳ فینالیست در روز اول