خانه اخبار استانی تامین اجتماعی عسلویه، صاحب ساختمان اختصاصی می‌شود