خانه اخبار استانی شناسایی بیش از ۸ هزار بیمار دیابتی و فشارخونی در بوشهر