خانه اخبار ویژه شهرداری زباله‌گرد استخدام می‌کند؛ ایرانی یا افغانستانی؟