خانه اخبار استانی شهردار بوشهر: در نظام‌مند کردن پروژه‌های خدمات شهری پیشگام هستیم