خانه اخبار استانی شهردار: کمبود حمام و سرویس بهداشتی در بوشهر حل می‌شود