خانه اخبار استانی شهرستان دیر از بن‌بست خارج می‌شود