خانه اخبار استانی شهرک‌های صنعتی بوشهر سبزتر می‌شوند