خانه اخبار استانی شهید دشتستانی که صحنه شهادتش را در منزل نمایش می‌داد