خانه دسته‌بندی نشده شهید «نادر مهدوی» الگویی برجسته برای جوانان و نوجوانان امروز است