خانه اخبار ویژه شوک شبانگاهی به استقلال؛ علی خطیر برکنار شد