خانه اخبار ویژه صدر: ننگ بر برخی حکام عرب که از مسئله فلسطین حمایت نمی‌کنند