خانه اخبار ویژه صعود وفایی به جمع ۱۶ بازیکن برتر مسابقات اسنوکر آزاد جهانی چین