خانه اخبار ویژه ضرغامی: ضدانقلاب از این جمعیت عظیم در تخت جمشید عصبانی شد