خانه اخبار ویژه طارمی با سری بالا پورتو را ترک کرد؛ وداعی باشکوه با ۱۱۲ گل و جام قهرمانی