خانه اخبار ویژه طعنه روزنامه جمهوری اسلامی به روسیه: آن‌ها فقط به فکر منافع خودشانند