خانه اخبار ویژه طعنه عباس عبدی به رئیسی: قطعا جای نگرانی نیست!+عکس