خانه اخبار ویژه طومار جنجالی عراقی‌ها؛ فغانی را تعلیق کنید!