خانه اخبار استانی ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌های بوشهر ۲ برابر می‌شود