خانه اخبار ویژه ظریف: اقدامات اسرائیل نازی گونه است+عکس