خانه اخبار ویژه ظریف: شرم‌آور است که عده‌ای بخواهند رأی مردم را با بسته غذایی بخرند