خانه اخبار ویژه عباس عبدی: تونل وحشت مترو، خشم و نفرت مردم را افزایش می‌دهد