خانه اخبار ویژه عضو ارشد ستاد جلیلی: پهنای باند اینستاگرام باید کاهش یابد+عکس