خانه اخبار ویژه علائی: آمریکا وارد جنگ با ایران نمی‌شود