خانه اخبار ویژه علم‌الهدی: اگر مردم مشکل معیشتی دارند، باید در انتخابات شرکت کنند