خانه اخبار ویژه علی‌آبادی: برای خرید خودرو صبر کنید